Sayfa Gösterimi : 2149

Cilt 2 Sayı 1

Anasayfa \ Cilt 2 Sayı 1

12
Ara.

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi - Cilt: 2 Sayı:1 Yıl:2013

Journal of Advanced Technology Sciences - Volume: 2 No: 1 Year:2013

İÇİNDEKİLER /CONTENTS
Sıra

Sayfa
(Pages)

Makale Adı (Title of the article)
 
Yazarlar (Authors) İndir (Download)
1 i-iv Bu Sayının Hakemleri ve İçindekiler (Cover page)  
2 1-11
Mevcut Yığma Bir Yapının Deprem Davranışının Değerlendirilmesi 
Evaluation of Earthquake Behavior of an Existing Masonry Building)
Asuman Işıl ÇARHOĞLU, Kasım Armağan KORKMAZ
3 12-25 Prediction of the Pavement Serviceability Ratio of Rigid Highway Pavements by Artificial Neural Networks Nihat MOROVA, Sercan SERİN, Serdal TERZİ, Mehmet SALTAN
4 26-35 Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak Yönteminin İncelenmesi
Investigation of Friction Stir Spot Welding Method )
Şenol MERT, Sevda MERT
5 36-45 İnsansız Askeri Kara Aracı Tasarımı 
(Unmanned Military Ground Vehicle Design ) 
Köksal GÜNDOĞDU, Ali ÇALHAN
6 46-54 Biyocağrafya Tabanlı Optimizasyon Metodu Kullanarak Asenkron Motor Parametre Tahmini
(Estimation of the Induction Motor Parameters Using Biogeography Based Optimization Method )
Bilal SARAÇOĞLU, Uğur GÜVENÇ, Mustafa DURSUN, Gökhan POYRAZ, Serhat DUMAN
7 55-65 Petrol Borularının Kaynaklarında Radyografik Muayene Yönteminin Hata Tespit Kabiliyeti
(Defect Detection Capability of Radiographic Testing on Petroleum Pipe Welds )
Ali GÜRSEL
8 66-75 Taş Kemer Köprülerin Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi: Timisvat Köprüsü Örneği
(Seismic Behavior Investigation of Arc Stone Bridges: Timisvat Bridge Case )
Kasım Armağan KORKMAZ, Pınar ZABİN, Asuman Işıl ÇARHOĞLU, Ayhan NUHOĞLU
9 76-83 Paralel Görüntü Filtreleme Için Çok Çekirdekli Bilgisayar Üzerinde Başarim Analizi
(Performance Analysis of Parallel Image Filtering on Multi-core Computer)
Devrim AKGÜN
         
 

×