Sayfa Gösterimi : 1601

Cilt 2 Sayı 2

Anasayfa \ Cilt 2 Sayı 2

12
Ara.

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi - Cilt: 2 Sayı:2 Yıl:2013

Journal of Advanced Technology Sciences - Volume: 2 No: 2 Year:2013

İÇİNDEKİLER /CONTENTS
Sıra

Sayfa
(Pages)

Makale Adı (Title of the article)
 
Yazarlar (Authors) İndir (Download)
1 i-iv Bu Sayının Hakemleri ve İçindekiler (Cover page)  
2 1-13
FPGA Tabanlı Ortalama Görüntü Filtresi Tasarımı
(FPGA Based Mean Image Filter Design)
Süleyman ÇAKICI, İbrahim ŞAHİN
3 14-21

Güneş Pili Modelleri Eğitim Seti 
(An Education Set for Solar Cell Models)

Ayhan YAVUZ, Derya BAŞOL, M. Mustafa ERTAY, İbrahim YÜCEDAĞ
4 22-29 Örtülü Elektrot Ark Kaynağı ve MIG Kaynağında Akım Şiddetinin Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of Effect of Welding Current on Welding Penetration in Covered Electrode Arc Welding And MIG Welding )
Bekir ÇEVİK
5 30-39 Dize Eşleştirme Başarımını İyileştirmek İçin FPGA Tabanlı Bir Donanım Modülü Tasarımı
(Design of an FPGA-Based Hardware Module for Improving The Performance of String Matching
Süleyman ÇAKICI, İbrahim ŞAHİN
6 40-49 Kaynaşlı (Düzce) Yerleşim Alanı Zeminlerinin Zemin Büyütme Özelliklerinin ve Yapı Zemin Rezonans Uyumunun Araştırılması
(Investigation of the Property of Magnification Factor and Coincidence of Resonance Soils of Kaynaşlı (Düzce))
Ali ATEŞ
7 50-61 Radyo ve TV Yayıncılığının Ses Boyutu ve Stüdyo Akustiğinin Düzenlenmesi
(The Audio Dimension of Radio and TV Broadcasting and the Improvement Studio Acoustic )
Emine ELMAS, Nihal Fatma GÜLER (Derleme)
8 62-76 AISI 1018 Çelik Yüzeyine GTA Yöntemiyle Stellite 6 Kaplamanın Mekanik Özelliklere Etkisi
(Effect of Mechanical Properties of AISI 1018 Steel Surface Coating Stellite 6 by GTA Method )
Serkan APAY, Behçet GÜLENÇ
         

×